Správa DMCA

Tento formulár poskytuje vlastníkom autorských práv efektívny spôsob hlásenia údajného porušenia autorských práv. Táto forma oznámenia je v súlade so zákonom DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Ak ste vlastníkom autorských práv a ste presvedčení, že adresa URL z nášho webu smeruje k obsahu, ktorý porušuje autorské práva, pošlite nám platné oznámenie o zastavení šírenia materiálu, ktorý údajne porušuje autorské práva. Budú zohľadnené, skontrolované a skontrolované iba platné oznámenia o zastavení šírenia. Ak je oznámenie úplné a nie sú žiadne ďalšie problémy, údajnú adresu URL z našej webovej stránky odstránime. Ak nemôžete odoslať tento formulár z dôvodu technických problémov, pošlite prosím nižšie požadované informácie e-mailom na adresu dmca@adultgameson.com

Poznámka: Zákon DMCA ako právny dokument vyžaduje, aby ste poskytli osobné údaje a právne dokumenty, ktoré sa neskôr dajú zverejniť a zdieľať online.

Ponuka