Správa DMCA

Tento formulár poskytuje vlastníkom autorských práv efektívny spôsob nahlásenia údajného porušenia autorských práv. Táto forma oznámenia je v súlade so zákonom DMCA (Digital Millennium Copyright Act). Ak ste vlastníkom autorských práv a domnievate sa, že adresa URL z našich webových stránok ukazuje na obsah porušujúci autorské práva, pošlite nám platné oznámenie o zastavení šírenia obsahu, ktorý údajne porušuje autorské práva. Zohľadnia sa, skontrolujú a preskúmajú sa iba platné oznámenia o zastavení šírenia. Ak je oznámenie úplné a neexistujú žiadne ďalšie problémy, odstránime údajnú adresu URL z našich webových stránok. Ak nemôžete poslať tento formulár z dôvodu technických problémov, pošlite nižšie uvedené informácie e-mailom na adresu dmca@adultgameson.com.

Poznámka: Zákon DMCA ako právny dokument vyžaduje, aby ste poskytli osobné údaje a právne dokumenty, ktoré sa neskôr dajú zverejniť a zdieľať online.

Ponuka